Recenzja z pracy Krystyny Sawickiej „Prawo celne w zarysie” – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Recenzja z pracy Krystyny Sawickiej „Prawo celne w zarysie”

Autorka wyszła z założenia, że choć Kodeks celny jest „...podstawowym źródłem prawa celnego” (s.7), to kwestie szczegółowe  dotyczące obrotu towarowego z zagranicą są uregulowane także „ w przepisach wykonawczych do tego aktu , /.../ w wielu ustawach szczegółowych odnoszących się do zasad, warunków i trybu stosowania środków polityki handlowej, takich jak ograniczenia ilościowe i zakazy dotyczące przywozu i wywozu towarów oraz środki ochrony rynku krajowego i krajowych producentów przed nadmiernym przywozem towarów, jak również przywozem towarów po cenach dumpingowych lub towarów subsydiowanych. /.../ Szerokie rozumienie prawa celnego ma tę zaletę, że pozwala w sposób całościowy odnieść się do regulacji prawnych przywozu towarów na polski obszar celny.” (s.7-8)                Autorka wskazuje na ważne znaczenie gospodarcze obrotu towarowego z zagranicą i jego prawnocelne regulacje - procedury celne, kontrolę i wykonanie obowiązków podmiotów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązki fiskalne wynikające z długu celnego, a także rolę i znaczenie przedstawicielstwa w sprawach celnych realizowanych przez agenta i agencję celną.     [...]
8/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość