Znajdź artykuł

Recenzja pracy Rajmunda Molskiego „Administracyjnoprawna regulacja obrotu towarowego z zagranicą”

Jest to praca unikatowa na naszym rynku naukowym. Nosi ona charakter monograficzny. Jest całkowicie poświęconą  pozataryfowym regulacjom obrotu towarowego z zagranicą. Jest to publikacja autorstwa Rajmunda Molskiego zatytułowana „Administracyjnoprawna regulacja obrotu towarowego z zagranicą”. To praca wybitnie teoretyczna. Jej bazą była praca doktorska autora.                 Autor podjął w swym opracowaniu jedno z najtrudniejszych, jedno z najbardziej skomplikowanych problemów teorii i praktyki polityki celnej, czy szerzej polityki handlu zagranicznego. Już na wstępie stwierdził iż problematyka administracyjnoprawnego regulowania obrotu towarowego z zagranicą: „że także w warunkach gospodarki rynkowej  szerokiego otwarcia na współpracę międzynarodową konieczne jest utrzymanie aktywnej roli pańsstwa w tej dziedzinie.” (s.9) ...    [...]
7/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość