Recenzja książki pt. „Prawo i postępowanie celne” – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Recenzja książki pt. „Prawo i postępowanie celne”

1. Na rynku wydawniczym ukazała się wartościowa książka z dziedziny prawa celnego. Przeznaczona jest głównie dla studentów wydziałów prawa. ten fakt jest istotny zarówno dla jej treści jak i formy. Należy przyjąć, że będzie służyła przede wszystkim studentom studiów stacjonarnych i zaocznych w poznaniu obowiązującego prawa celnego. Jest to jedno z pierwszych w Polsce opracowań tego rodzaju. Jego przygotowanie nie było sprawą prostą ponieważ dziedzina prawa celnego w Polsce dynamicznie rozwija się, dlatego podlega licznym zmianom i nie jest pozbawiona wad. Pomysł przygotowania książki dla potrzeb słuchaczy szkoły wyższej zasługuje ze wszech miar na uznanie i wysoką ocenę. Niezwykle cennym walorem owego dzieła zespołowego, któremu skutecznie przewodzi i patronuje prof. Wiesław Czyżowicz, jest również powiązanie przepisów prawa celnego z jego posługiwaniem się w praktyce. podkreślić należy uznaną pozycję profesora W. Czyżowicza w dziedzinie prawa celnego. Był autorem wielu opracowań i projektów mających znaczenie dla działalności administracji celnej. Książka będzie jak sądzę, wartościową pomocą w poznaniu prawa celnego, jego skompilowanych instytucji, procedur i postępowania celnego. Z powodzeniem mogą do niej sięgać adwokaci, radcy prawni, doradcy celno-podatkowi, agenci celni i przedsiębiorcy. [...]
11/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość