Recenzja książki Artura Kusia „Prawo celne” Prawo celne przed akcesją Polski do Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Recenzja książki Artura Kusia „Prawo celne” Prawo celne przed akcesją Polski do Unii Europejskiej

                Również liczne artykuły tego autora poświęcone teorii prawa celnego i  historii celnictwa są niezwykle cennymi przyczynkami do naszej wiedzy o tej bardzo specjalistycznej dziedzinie prawa. Z tego też względu najnowsza jego praca, choć ma charakter wybitnie teoretyczny, to w istocie ma również bardzo praktyczne znaczenie dla wielu odbiorców. Należy w tym miejscu zgodzić się z Autorem, który sam opracowanie to określa "podręcznikiem" (s. 16, 17) choć w istocie jest to monografia o znacznie szerszym zakresie przedmiotowym niż mają zwyczajowo opracowania podręcznikowo - skryptowe,  iż jest ona - a przynajmniej powinna być -  interesującą dla znacznie szerszego niż tylko brać studencka z wydziałów prawa, ekonomii, handlu zagranicznego czy finansów i administracji. Sam Autor wskazuje następujących adresatów: „Podręcznik „Prawo celne” skierowany jest do szerokiego kręgu Czytelników. Zainteresuje z pewnością przedstawicieli organów administracji celnej, agentów celnych, osoby przygotowujące się do zawodów związanych z obrotem towarowym z zagranicą, a także osoby już prowadzące taką działalność gospodarczą. Podręcznik może stanowić także przydatną pomoc dydaktyczną dla studentów wszystkich kierunków związanych z funkcjonowaniem gospodarki – przede wszystkim prawa, administracji, ekonomii, handlu zagranicznego a także dla studentów wielu szkół kształcących kadry dla administracji celnej.”(s.17)  [...]
2/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość