Znajdź artykuł

Realizacja zasady prawdy obiektywnej w postępowaniu podatkowym

Znaczenie tej zasady potwierdza orzecznictwo, zauważając, że: „Jedną z podstawowych gwarancji osiągnięcia prawdy materialnej jest wymóg zupełnego zgromadzenia materiału dowodowego sformułowany w art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej”4. Organ podatkowy jest obowiązany rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Oznacza to, że organ ten jest obowiązany rozpatrzyć wszystkie dowody zgromadzone lub odzwierciedlone w aktach sprawy ... [...]
9/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość