Znajdź artykuł

Realizacja strategii państwa wobec granicy wschodniej w 2001 r.

Rok 2001 był okresem wytężonej pracy Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej.1 Zespół swoją uwagę koncentrował nie tylko na realizacji dokumentu strategicznego - „Strategii" - mającego na celu zagospodarowanie granicy wschodniej jako przyszłej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, ale też wypracował uzupełnienia do niego. Dokonał także szeregu weryfikacji „Programu zagospodarowania granicy państwowej na lata 2000-2002". Pod jego auspicjami powstał „Plan zagospodarowania granicy państwowej w 2001 r.", który stanowi skonkretyzowanie zapisów wynikających z dokumentu strategicznego. Podstawowe treści zmodyfikowanej „Strategii" oraz „Planu" będą przedmiotem poniższych rozważań. [...]
3/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość