Realizacja polityki celnej przez Krajową Administrację Celną – obecne wyzwania i plany na przyszłość – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Realizacja polityki celnej przez Krajową Administrację Celną – obecne wyzwania i plany na przyszłość

Implementation of customs policy by the National Customs Administration – current challenges and future plans . 179 Government Legislation Center

Od redakcji: przedstawiamy nieautoryzowane wystąpienie Pani Magdaleny Rzeczkowskiej Dyrektorki Departamentu Celnego w Ministerstwie Finansów. Wystąpienie miało miejsce na „Ogólnopolskiej IX Opolskiej Konferencji Podatkowej” w dniach 8 – 10 kwietnia 2019 roku. W opracowaniu wykorzystano częściowo niektóre wypowiedzi Pani Dyrektor jak również obrazy slajdów.[...]

Kup aby przeczytać całość