Raz jeszcze: agencja celna a główny zobowiązany – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Raz jeszcze: agencja celna a główny zobowiązany

Artykuł Edwarda Kalisiaka zamieszczony pod powyższym tytułem w numerze 4/1999 "Monitora Prawa Celnego", str. 177, nawiązuje po raz kolejny do instytucji głównego zobowiązanego, która pojawiła się w prawie celnym po raz pierwszy w 1995 r. (MP Nr 34, poz. 411). Pojęcie to stało się przedmiotem licznych kontrowersji. Autor wspomnianego artykułu dowodzi, że nakaz ustawodawcy, by określenie to było jednolicie interpretowane, został wykorzystany do tworzenia koncepscji od modelu odpowiadającego zasadom Kodeksu celnego (KC) do całkowitego zaprzeczania jej użyteczności dla administracji celnej. W akcję tę, na prośbę Ogólnopolskiego Zrzeszenia Agencji celnych, włączył się Departament Prawny GUC. Doprowadziło to do sytuacji, w której ustalenie wykładni zgodnej z oczekiwaniami, czy też preferencjami departamentu Składów i Agencji celnych, stanowi uzupełnienie treści przepisu, wbrew woli ustawodawcy.[...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość