Znajdź artykuł

Raz jeszcze o służbie Celnej

Wydawało się, że konflikt pracowników Służby Celnej z jej kierownictwem został już odłożony w obliczu projektów konsolidacji służb skarbowych i celnych (KAS). Że tak nie jest świadczą dwa niżej przytoczone dokumenty, które redakcja otrzymała od strony związkowej. Redakcja [...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość