Znajdź artykuł

Równoważne środki dowodowe wywozu produktów w ramach refundacji złożone w sposób dorozumiany

3 strony – 13 666 znaki Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło sporu zawisłego pomiędzy firmą Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH (dalej jako „Bonn Fleisch”) a Hauptzollamt Hamburg-Jonas (dalej jako główny urząd celny) w przedmiocie żądanego przez ten urząd zwrotu refundacji wywozowych. Bonn Fleisch wywiozła bezpośrednio z Niemiec do Rosji mięso wołowe, po objęciu tego produktu procedurą składu celnego i zgodnie z wnioskiem otrzymała refundację wywozową w drodze wstępnego finansowania. Dnia 08.04.1998 r. Bonn Fleisch doręczyła do Urzędu Celnego w Bremie zgłoszenie wywozowe, a następnie, w dniu 13.07.1998 r., przekazała temu urzędowi dokument przewozowy zawierający opatrzone datą 09.04.1998 r. potwierdzenie dokonania odprawy na [...]
10/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość