Raport (cz.III) – Konsekwencje przyjęcia unijnej Taryfy celnej i innych elementów stosunków zewnętrznych UE oraz objęcia Polski unijnymi procedurami ochronnymi – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Raport (cz.III) – Konsekwencje przyjęcia unijnej Taryfy celnej i innych elementów stosunków zewnętrznych UE oraz objęcia Polski unijnymi procedurami ochronnymi

... Konsekwencje zastąpienia polskiej Taryfy celnej zintegrowaną Taryfą Unii EuropejskiejKonsekwencje finansowe Prowadząc rozważania o skutkach zmian w taryfie celnej w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej należy pamiętać, że fiskalna rola cła ulegnie zasadniczej redukcji. Składa się na to kilka czynników: • cło będzie pobierane tylko od około 30% obecnej wartości importu, gdyż 70% stanowić będą obroty z krajami UE (15 krajów należących obecnie do UE + 9 nowych członków), które nie będą objęte systemem celnym, • budżet państwa zasili jedynie 25% pobranego cła (to jest około 8,6% obecnej kwoty uzyskiwanej z tytułu poboru cła), gdyż 75% sumy uzyskanej z cła będzie odprowadzane do budżetu UE, • z powodu różnic w poziomie efektywnych ... [...]
10/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość