Rada Celno-Akcyzowa, ministerstwo, przedstawicielstwo w sprawach celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rada Celno-Akcyzowa, ministerstwo, przedstawicielstwo w sprawach celnych

Rada Celno-Akcyzowa III kadencji powołana została w dniu 28 września 2006 roku. Dotychczas odbyły się trzy posiedzenia Rady. Pierwsze posiedzenie miało miejsce w dniu 21 listopada 2006 roku. Było ono o tyle ważne, że, nakreślono ramowy program Rady oraz powołano trzy zespoły: zespół do spraw e-customs - pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Wiesława Czyżowicza, zespół do spraw prawnych - pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Artura Kusia oraz zespół do spraw akcyzy - pod przewodnictwem radcy prawnego Pana Rafała Iniewskiego. Zadaniem tych zespołów jest czynne uczestnictwo w procesie konsultacji poszczególnych zagadnień. Czyli z chwilą otrzymania jakiekolwiek projektu aktu prawnego, jest on dyskutowany w grupach i wypracowuje się już wspólny projekt uchwały. Następnie projekt otrzymują wszyscy członkowie Rady i uzupełniają lub akceptują treść zaproponowaną przez zespół. Uchwałę otrzymuje Podsekretarz Stanu, Szef Służby Celnej. [...]
6/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość