Rada Celna – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rada Celna

Dwa grudniowe posiedzenia Rady Celnej poświecone były tematyce nowelizacji przepisów Kodeksu celnego (3 grudnia 2002 r.) oraz problematyce komputeryzacji polskiej administracji celnej (10 grudnia 2002 r.). Na posiedzenie, którego tematyka dotyczyła projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks celny, oprócz stałych uczestników spotkania, zostali zaproszeni również przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Straży Granicznej. Zebrani zgłosili uwagi do projektu zmiany ustawy Kodeks celny. Większość z nich miała charakter formalno-prawny. Przedstawiciele Służby Celnej oraz resortu finansów kilkakrotnie podkreślali, iż zgłaszane przez członków Rady Celnej uwagi mają ogromne znaczenie dla kształtowania zapisów umieszczanych w ... [...]
7/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość