Rada Celna – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rada Celna

W dniu 9 września 2002 r. Minister Finansów powołał do życia RADĘ CELNĄ, podpisując zarządzenie w sprawie powołania, zadań, trybu pracy oraz organizacji Rady Celnej. Zarządzenie to stanowi wykonanie delegacji ustawowej dla Ministra Finansów zawartej w art. 2791 § 1 i 2 ustawy Kodeks Celny. W delegacji tej upoważniono Ministra Finansów do powołania RADY CELNEJ – jako swojego organu opiniodawczo – doradczego w sprawach celnych. Do dnia 1 grudnia 2002r., czyli momentu w którym mam Państwu przyjemność prezentować niniejszy materiał obyły się już trzy posiedzenia Rady Celnej. Na spotkaniu inauguracyjnym, oprócz powołania pełnego składu Rady Celnej, ustalono również zakres tematyczny spraw będących przedmiotem najbliższych posiedzeń Rady. [...]
12/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość