Różne interpretacja prawa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Różne interpretacja prawa

Chciałbym zgłosić wątpliwość dotyczącą problematyki związanej z nowelizacją Kodeksu Celnego obowiązującą od dnia 19 marca 2001 r. w kontekście art. 102 § 1 pkt 2. Od roku 1993 moja firma prowadzi skład celny, którego działalnością między innymi jest pośrednictwo w eksporcie alkoholu produkcji krajowej do stref wolnocłowych. Nasze zaniepokojenie budzi nowelizacja Kodeksu Celnego oraz interpretacja zmian tych przepisów przez urząd celny, która jest rozbieżna z naszym rozumowaniem. Biorąc pod uwagę pkt 15 Załącznika E.3 Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., ratyfikowanej przez Polskę Oświadczeniem Rządowym z dnia 29.03.1989 r. oraz art. 5 ust. 1 pkt 7 i art. 5 ust. 3 ustawy z 2 grudnia 1993 r. o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, sądzę że wykluczenie możliwości składowania towarów krajowych do składu celnego jest podważeniem wyżej wymienionych unormowań prawnych. [...]
7/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość