Znajdź artykuł

Rabaty przy ustaleniu wartości celnej towarów

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2001 roku Dyrektor Urzędu Celnego wszczął, z urzędu postępowanie w sprawie i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego orzekł ponowienie w części dotyczącej wartości celnej i wymiaru cła. Strona wniosła odwołanie od powyższej decyzji zarzucając organom celnym naruszenie przepisów prawa materialnego, proceduralnego oraz Konstytucji RP. Wniosła również o włączenie do materiału opinii prawnych dotyczących wpływów rabatów na wartość celną towarów, decyzji Dyrektora Urzędu Celnego oraz kopii pisma Głównego Urzędu Ceł opisująca analogiczną sytuację wraz z wytycznymi w sprawie. Dyrektor Izby Celnej po rozpatrzeniu odwołania i analizie zebranego materiału w sprawie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. [...]
3/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość