Znajdź artykuł

Rabaty a wartość celna towaru

Spółka tego nie uczyniła, więc kontrolujący słusznie zainteresowali się tymi powiązaniami, w tym przyczynami finansowego wsparcia ze strony zagranicznego kontrahenta. NSA podkreślił, że udzielone rabaty miały wpływ na wartość celną towaru i powinny być uwzględniane. Strony wiedziały o nich przed zgłoszeniem towaru do odprawy. Wskazują na to dokumenty księgowe importera. Nazwanie rabatów wsparciem finansowym nie zmienia ich handlowego charakteru. [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość