Znajdź artykuł

Pytania o akcyzę

1. Czy w związku z nabywaniem od Spółki z o.o. usług produkcji samochodów osobowych opodatkowanych podatkiem akcyzowym, Spółka X   jest uprawniona do wystąpienia o zwrot podatku akcyzowego zapłaconego z tego tytułu?2. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym Spółka X z tytułu dokonywanej wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów osobowych jest podatnikiem podatku akcyzowego? [...]
2/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość