Znajdź artykuł

Pytania i odpowiedzi w sprawie podatków

Proszę o wyjaśnienie, jak należy liczyć podatek akcyzowy od samochodów i jakie są z tym związane obowiązki, gdy samochód przywieziony zostanie z kraju członkowskiego UE?                Wysokość stawek podatku akcyzowego na samochody osobowe została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825). Zgodnie z tą regulacją: [...]
8/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość