Pytania i odpowiedzi w sprawie podatków – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Pytania i odpowiedzi w sprawie podatków

Pytanie 1: Podatnik przetwarza wyrób akcyzowy zharmonizowany i w wyniku tego procesu powstaje wyrób, który nie jest wyrobem akcyzowym. Czy w tej sytuacji podatnik musi założyć skład podatkowy?                Odpowiadając na to pytanie, należy przede wszystkim sprawdzić, jakie czynności można wykonywać w składzie podatkowym. Kwestię tę określa art. 30 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce. Ustawa precyzuje również, że ...[...]
7/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość