Znajdź artykuł

Przypadki zwrotu pobranych należności celnych

Zgodnie z obowiązującym Prawem celnym, jednym z najważniejszych zadań urzędów celnych jest wymiar i pobór należności celnych. Za należności celne uważa się cła określone w taryfie celnej importowej oraz inne opłaty przewidziane w Prawie celnym tj. opłaty depozytowe (za przechowywanie towarów), opłaty manipulacyjne (za wykonywanie czynności z zakresu dozoru i kontroli celnej) i opłaty manipulacyjne dodatkowe (za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie obowiązków celnych). [...]
10/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość