Znajdź artykuł

Przyjąć interpretację prawa wspólnotowego

Spółka z o.o. złożyła w trybie art. 5 § 1 ustawy z dnia 9.01 1997 roku - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 ze zm.) wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej w odniesieniu do napoju alkoholowego o nazwie „Gran Dessert I1 Veneziano”. Prezes GUC wydał decyzję w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej klasyfikując do kodu PCN 2204 10 19 1 towar określony jako „wino musujące o zawartości alkoholu 9,5 %”, produkowany przez włoską firmę. Z klasyfikacją tą spółka nie zgodziła się i we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzuciła , iż wiążąca informacja taryfowa została wydana sprzecznie z zasadami interpretacji przepisów Taryfy celnej , bowiem jej zdaniem towar był napojem aromatyzowanym na bazie wina o objętościowej zawartości alkoholu 9,5 % i najbardziej zbliżonym kodem zgodnie z zasadami reguły 3a i 4 Ogólnych Reguł Nomenklatury Scalonej jest kod 2205 10 10 0, do którego to kodu towar jest zaliczany w krajach Unii Europejskiej . [...]
7/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość