Przyjęcie zgłoszenia celnego powoduje z mocy prawa objęcie towaru procedurą celną – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przyjęcie zgłoszenia celnego powoduje z mocy prawa objęcie towaru procedurą celną

Prezes GUC działając na podstawie art. 233 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), art. 85 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 roku w sprawie ustanowienia taryfy celnej (Dz. U. Nr 158 poz.1047), utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w M. uznającą zgłoszenie celne za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji towaru, stawki celnej oraz kwoty wynikającej z długu celnego i określającej właściwy kod towaru oraz kwotę cła według innej stawki celnej . [...]
1/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość