Przy zwrocie VAT obowiązuje zasada wzajemności – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przy zwrocie VAT obowiązuje zasada wzajemności

... Zasada wzajemności, którą w skrócie można przyrównać do przysłowia „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”, polega ona na tym, że polskie przedsiębiorstwo może występować np. w Niemczech o zwrot podatku zawartego w cenie zakupów dokonanych na terytorium tego państwa tylko wtedy, gdy taką samą możliwość mają firmy niemieckie w stosunku do VAT zapłaconego przy okazji zakupów dokonanych w Polsce. Chodzi tu np. o wydatki na zakup obiadu, przejazdów, paliwa, opłaty za ekspertyzy, seminaria, konferencje lub wystawy czy w końcu zakup części do wykorzystywanych w obcym państwie urządzeń, to normalne wydatki biznesowe. Jednak nie wszystkie one stanowią podstawę do występowania o zwrot. Wprawdzie nie każde państwo Unii przywiązuje równą wagę do zasady wzajemności, ale formalnie ... [...]
12/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość