Przewodnik po Głównym Urzędzie Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przewodnik po Głównym Urzędzie Ceł

Zgodnie ze Statutem Główny Urząd Ceł (zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1997 r.), jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Głównego Urzędu Ceł i działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem. Prezes GUC kieruje urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych. [...]
5/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość