Znajdź artykuł

Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej – Europejski Pakt przeciwko Narkotykom Syntetycznym.

Rada Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, podczas spotkania 27 października w Luxemburgu, pod przewodnictwem polskiej prezydencji, przyjęła Europejski Pakt przeciwko Narkotykom Syntetycznym. [...]
11/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość