Znajdź artykuł

Przetwarzanie danych biometrycznych w celu ewidencjonowania czasu pracy pracowników Urzędu Skarbowego – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.09.2011 r., I OSK 1476/10.

Zasady przetwarzania danych biometrycznych wymagają jednoznacznego sprecyzowania w orzecznictwie sądów nie tylko ze względu na fakt, że są danymi osobowymi szczególnego rodzaju, ale również ze względu na rozwój technologii informatycznych przetwarzania danych osobowych, któremu towarzyszy wzrost ryzyka naruszeń prawa do prywatności. Należy więc odnotować najnowszy, odnoszący się do dopuszczalności przetwarzania danych biometrycznych, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.09.2011 r., I OSK 1476/10 . [...]
5/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość