Znajdź artykuł

Przestępstwo z art. 225 § 3 k.k. (Zakłócanie kontroli, o której mowa w rozdziale 1 e ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej)

Ustawa z dnia 13 lipca 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadziła do systemu prawa karnego nowy typ czynu zabronionego – art. 225 § 3 k.k., który to przepis sankcjonuje karą pozbawienia wolności do lat 3 zachowanie polegające na udaremnianiu lub utrudnianiu wykonywania czynności kontrolnych osobie uprawnionej do kontroli, o której mowa w rozdziel 1 e ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej (dalej jako ustawa) lub osobie do pomocy jej przybranej. [...]
4/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość