Znajdź artykuł

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe w prawie niemieckim cz. I

Wspólnota Europejska w swoich założeniach przewiduje znaczne zbliżenie systemowe we wszystkich obszarach. Nie oznacza to jednak, że poszczególne państwa członkowskie pozbawione są własnej regulacji prawnej. Odnosi się to między innymi do prawa skarbowego, jak również do wyznaczenia obszaru penalizowania przestępczości podatkowej. Zwrócenia uwagi wymagają właśnie dlatego z różnych względów niemieckie rozwiązania prawne. [...]
4/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość