Przestępstwa i wykroczenia celne. Zestawienie – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przestępstwa i wykroczenia celne. Zestawienie

1. Wprowadzająco wypada zauważyć, że problematyka przestępstw skarbowych nie jest wystarczająco podejmowana w literaturze. Wśród przestępstw skarbowych znaczące miejsce zajmują przestępstwa celne . Brak należytego rozpoznania problematyki sprzyja nieporozumieniom i potęguje wątpliwości praktyczne. Ciągłe zmiany ustawodawstwa komplikują sytuację trudności w stosowaniu prawa karnego skarbowego. pojawiają się ponadto ze względu na jego specyfikę, która obejmuje płaszczyznę prawa karnego ale jednocześnie wymaga pełnego uwzględnienia prawa skarbowego (celnego, dewizowego czy podatkowego).[...]

Kup aby przeczytać całość