Znajdź artykuł

Przestrzeganie praw człowieka przez polską Służbę Celną

Zgodnie z ustawą z dn. 24.07.1999 r. o Służbie Celnej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 2004r, poz. 1641 z późn. zm.) do podstawowych zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej państwa w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych. Oczywiste jest, że wykonywanie obowiązków służbowych nie może odbywać się kosztem poszanowania podstawowych praw i wolności obywatelskich. W dotychczasowych rozważaniach oraz publikacjach wielokrotnie wskazywano na konieczność podjęcia bardziej stanowczych działań mających na celu wyeliminowanie z polskiej służby celnej elementów patologicznych, związanych przede wszystkim z występującym zjawiskiem korupcji. Zadziwiającym jest ... 4 strony - 13700 znaków [...]
3/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość