Znajdź artykuł

Przepisy wykonawcze prawa celnego

 np. Art. 16Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania. (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 847 i z 2005 r. Nr 62, poz. 553). [...]
5/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość