Przepisy wykonawcze do kodeksu celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przepisy wykonawcze do kodeksu celnego

Kodeks celny zawiera zbiór podstawowych norm prawnych regulujących przywóz i wywóz towarów z polskiego obszaru celnego i związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych. Dopiero jednak po opatrzeniu go przepisami wykonawczymi uzyskuje on pełną moc sprawczą. [...]
1/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość