Znajdź artykuł

Przepisy wprowadzające Krajową Administrację Skarbową

Rules introducing the National Tax Authorities

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w szczególności wpływu tych przepisów na Służbę Celną. Jak wiadomo koncepcja modelu skonsolidowanej administracji danin publicznych obejmującej Służbę Celną, administrację skarbową oraz kontrolę skarbową nie jest rozwiązaniem nowym, ponieważ stanowi ona niejako kontynuację prac rozpoczętych w 2007 r., które nie zostały wówczas zakończone ze względu na skrócenie kadencji Sejmu.[...]
11/2016 str. 423

Kup aby przeczytać całość