Znajdź artykuł

Przepisy – Służba Celna

Przepisy wykonawcze:Art. 3 ust. 2 (wolne stanowiska)            Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej (Dz. U. Nr 22, poz. 286 i z 2002 r. Nr 43, poz. 393).... [...]
6/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość