Przepisy okołokodeksowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przepisy okołokodeksowe

np Przepisy wykonawcze: Art. 3 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej (Dz. U. Nr 22, poz. 286). 3 strony - 5139 zanków [...]
7/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość