Przepisy o grupach VAT – jak składać korekty deklaracji? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przepisy o grupach VAT – jak składać korekty deklaracji?

Regulations on VAT groups - how to submit corrections to declarations?

W Polsce grupy VAT staną się dostępne dla podatników od 1 stycznia 2023 r. Dzięki temu po raz pierwszy od 1993 r. podatek od towarów i usług nie będzie pobierany od podmiotów, które mimo powiązań, zachowują odrębność prawną. Przepisy wprowadzające grupy VAT wraz z terminem wejścia w życie tych przepisów, określone były w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 ze zm., dalej: „Polski Ład”).[...]
11/2022 str. 355-11-22

Kup aby przeczytać całość