Przepływ towarów i usług, certyfikacja oraz handel przygraniczny po przystąpieniu do Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przepływ towarów i usług, certyfikacja oraz handel przygraniczny po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Na zorganizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej seminarium dla dziennikarzy pt. „Swoboda przepływu towarów - polskie towary na Jednolitym Rynku UE” omawiano m.in. kwestie związane z warunkami działania polskich firm na rynku unijnym oraz firm z krajów Unii Europejskiej na terenie Polski. Jak podkreślił Marcin Gancarz z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Społecznych, swoboda świadczenia usług obejmie prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnym kraju UE, jak również możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Unii za pośrednictwem podmiotu zarejestrowanego w Polsce.                 Dodał jednak, że dwa państwa członkowskie – Niemcy i Austria – wynegocjowały siedmioletnie klauzule ochronne, dotyczące niektórych branż. Ponadto oba te kraje mają prawo, po wcześniejszym powiadomieniu Komisji Europejskiej, do wprowadzenia rozwiązań ograniczających w odniesieniu do niektórych wrażliwych sektorów usług. Może to nastąpić w przypadku poważnych zakłóceń lub zagrożeń na rynku pracy, powstałych w określonych regionach w wyniku transgranicznego świadczenia usług, zdefiniowanego w art. 1 dyrektywy 96/71.  [...]
5/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość