Przenoszenie odpraw celnych poza terytorium naszego kraju – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przenoszenie odpraw celnych poza terytorium naszego kraju

Problem                Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej obserwowane są działania podmiotów gospodarczych, szczególnie tych największych, zmierzające do przeniesienia odpraw celnych poza granice naszego kraju.Poniżej przedstawione są podstawowe przyczyny, na które powołują się podmioty gospodarcze, wybierając zagraniczne służby celne do dokonywania w ich krajach stosownego dopuszczenia do obrotu lub wywozu towarów.Główne przyczyny ...[...]
4/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość