Przeniesienie własności samochodu na PZU S.A. nie stanowiło typowego rozporządzenia własnością – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przeniesienie własności samochodu na PZU S.A. nie stanowiło typowego rozporządzenia własnością

1. Wykonanie umowy ubezpieczenia, w wyniku której została napra¬wiona szkoda przez wypłatę odszkodowania przez zakład ubezpie¬czeń i nastąpiło przejęcie uszkodzonego w znacz¬nym stopniu środka trwałego-samochodu, nie oznacza odstąpienia tego środka trwałego w rozumieniu art. 14 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 z późn. zm.). Naczelny Sąd Administracyjny u z n a ł zasadność skargi. [...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość