Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z gospodarczej procedury celnej – art. 96 Kodeksu celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z gospodarczej procedury celnej – art. 96 Kodeksu celnego

Nowe rozwiązania konkretyzujące sposób postępowania z towarami wprowadzanymi na polski obszar celny miały na celu pozwolenie polskim podmiotom gospodarczym na rozszerzenie możliwości obrotu towarowego z zagranicą. Nastąpiło to poprzez wprowadzenie nowych konstrukcji procedur gospodarczych ułatwiających przetwarzanie oraz wykorzystywanie towarów niekrajowych na polskim obszarze celnym. Zgodnie z generalną zasadą ustanowioną przez Kodeks celny, towar przy wprowadzeniu na polski obszar celny lub wyprowadzaniu poza polski obszar celny powinien otrzymać dopuszczalne przeznaczenie celne np. zostać objęty procedurą celną. Procedura celna jest to sposób postępowania osoby, zmierzający do uregulowania sytuacji prawnej towaru na polskim obszarze celnym tj. zmiana jego statusu celnego z towaru niekrajowego na towar krajowy, składowanie, ... [...]
1/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość