Znajdź artykuł

Przemyt wyrobów akcyzowych do Republiki Czeskiej – część I

W świetle informacji pozyskanych z miesięcznika Clo Douane (dalej: CD) z lat 2009 i 2010, wydawanego przez administrację celną RCz, musiałem zweryfikować swoją wiedzę na temat przemytu i nielegalnej produkcji wyrobów akcyzowych w naszym kraju, jako że okazało się, iż nasi południowi koledzy również sporo uwagi poświęcają zwalczaniu tego procederu i mają całkiem niezłe wyniki w tej dziedzinie, które postaram się Państwu zaprezentować. Jednym z priorytetów służb celnych krajów członkowskich UE jest zwalczanie przemytu oraz nielegalnej produkcji i dystrybucji wyrobów akcyzowych. [...]
8/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość