Znajdź artykuł

Przemyt papierosów (część druga – pierwsza ukazała się w styczniowym numerze „Monitora”)

  Aby zobrazować przed jakimi problemami stanęli włoscy funkcjonariusze warto zacytować fragment relacji z Głównej Komendy Guardia di Finanza: „Dochodzenie przyczyn mających wpływ na znaczące zmniejszenie się zjawiska przemytu  w naszym kraju nie jest rzeczą łatwą, chociaż ogólnie można wymienić spośród najważniejszych następujące:1) wzrost działań zwalczających zjawisko, przeprowadzonych przez Guardia de Finanza w pierwszych miesiącach 2000 roku (operacja „Wiosna”) na skutek krwawych  ... [...]
2/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość