Przekształcenia dla rozwoju Rozmowa z Tomaszem Michalakiem – szefem służby celnej, ostatnim Prezesem Głównego Urzędu Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przekształcenia dla rozwoju Rozmowa z Tomaszem Michalakiem – szefem służby celnej, ostatnim Prezesem Głównego Urzędu Ceł

"Monitor Prawa Celnego": 25 stycznia tego roku Sejm uchwalił tzw. ustawę czyszczącą tj ustawę o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw. Między innymi w wyniku jej realizacji rozwiązany zostanie urząd, który przez czterdzieści lat spełniał w administracji państwowej ważną rolę - Główny Urząd Ceł. Objął pan kierownictwo urzędu w momencie przygotowywania projektu tej ustawy. Tomasz Michalak: Data 25 stycznia była znamienna, ponieważ tego dnia potwierdzona została wcześniej projektowana ustawa i decyzja o likwidacji Głównego Urzędu Ceł przez włączenie w struktury Ministerstwa Finansów. To są przekształcenia, które będą dotyczyły nie tylko służb celnych, ale także służb skarbowych. To jest zmiana formuły działania służby celnej, ale nie jej likwidacja. - Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o przekształceniach w administracji celnej. W jakim kierunku idą planowane zmiany? [...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość