Znajdź artykuł

Przejęcie podatku od gier przez Służbę Celną

Konsekwencją trwającego obecnie procesu legislacyjnego nad nową ustawą o Służbie Celnej1 będzie między innymi przejęcie przez Służbę Celną całości zadań z zakresu podatku od gier, w tym także wydawania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej oraz na urządzanie gier na automatach niskich wygranych. Przekazanie zadań w zakresie gier i zakładów wzajemnych oraz podatku od gier z aparatu skarbowego do Służby Celnej nie nastąpi w sposób równoległy, ale część dotychczasowych zadań zostanie przekazanych na inne poziomy, niż znajdują się one dotychczas – przykładowo zadania z zakresu rejestracji i dopuszczania do eksploatacji automatów i urządzeń do gier przechodzą z poziomu Ministerstwa Finansów na poziom ...[...]
9/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość