Znajdź artykuł

PRZEGLĄD ZMIAN W PRZEPISACH CELNYCH I ZWIĄZKOWYCH Poz. 1 – 23

np. poz. 2. W dniu 28 listopada 2003 r. (dzień ogłoszenia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Gospodarczej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny zapałek (Dz. U. Nr 202, poz. 1965). Na podstawie delegacji wynikającej z ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 43, poz. 477 z późniejszymi zmianami) na okres od 1 grudnia 2003 r. do 30 kwietnia 2004 r. ustanowiono obowiązek pobierania opłaty celnej dodatkowej w wysokości 20 % wartości celnej przywożonych z zagranicy zapałek (kod PCN 3605 00 00 0). Ustanowiono jednocześnie ilość tego towaru wolną od opłaty celnej dodatkowej oraz listę krajów rozwijających się, z których przywóz tego towaru nie podlega ustanowionej opłacie dodatkowej. [...]
1/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość