Znajdź artykuł

PRZEGLĄD ZMIAN W PRZEPISACH CELNYCH I PODATKOWYCH za okres od dnia15 października 2008 r. do dnia 11 grudnia 2008 r.

np. 2 strony – 7600 znaki 113. ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. (Dz. U. z dnia 14 października 2008 r., poz. 1124) zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (Dz. U. Nr 194, poz. 1987, z 2005 r. Nr 96, poz. 810 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 862) w załączniku wprowadzono zmiany, które dotyczą wykreślenia lub dopisania nowych instytucji gwarantujących. [...]
12/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość