Znajdź artykuł

PRZEGLĄD ZMIAN W PRZEPISACH CELNYCH I PODATKOWYCH za okres od dnia11 grudnia 2008 r. do dnia 17.01.2009 r.

np. 2 strony – 6 20 znaki Dziennik Ustaw Nr 219 z 11 grudnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek, poz. 1403. [...]
1/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość