Przegląg zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 162 – 176 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląg zmian w przepisach celnych i związkowych Poz. 162 – 176

np. poz. 163. W dniu 1 kwietnia 2001 r. weszło w życie zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne (Dz. Urz. Ministra Finansów nr 3, poz. 18). Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 12 § 2 i art. 226 § 5 Kodeksu celnego Prezes GUC określił wypadki, sposób i tryb prowadzenia ewidencji towarowych, wzory rejestrów, ksiąg i innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzory formularzy używanych w toku sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej. Zarządzenie dostosowuje te dokumenty do zmienionych ostatnio przepisów kodeksowych. Przestało obowiązywać: zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2000 r, Nr 2, poz. 5 i z 2001 r. Nr 3, poz. 18). 4 strony - 12496 znaki [...]
6/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość