Przegląd zmiann w przepisach celnych z związkowych od poz 106 – 122 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmiann w przepisach celnych z związkowych od poz 106 – 122

np. poz. 107. W dniu 5 maja 2000 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej (Dziennik Ustaw nr 30, poz. 373). Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dziennik Ustaw nr 72, poz. 802 i nr 110, poz. 1255) wydanym na podstawie delegacji wynikającej z art.55 ust. 3. Przewiduje ono utworzenie dodatkowego funduszu nagród, przeznaczonego na nagrody dla funkcjonariuszy celnych za szczególne osiągnięcia. Wysokość funduszu wynosi 3 % planowanych środków na wynagrodzenia i pozostaje w dyspozycji kierowników urzędów. Nagrody mają charakter uznaniowy i będą przyznawane zwłaszcza za wzorowe wypełnianie powierzonych zadań służbowych oraz za przejawianie inicjatywy w zakresie doskonalenia organizacji i efektywności służby. [...]
6/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość